Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal,Kathmandu

Press Release


Logo Information Title Action
Notice regarding Implementation of Uniformity in Revenue Title
December 27, 2022
Download
Press Release regarding progress of DFTQC during first quarter of fiscal year 2079/80
December 27, 2022
Download
Details of processed drinking water industries, hotel restaurants, street food inspection (2079-4-01 to 15)
December 27, 2022
Download
Case file details during fiscal year 2078/79
December 27, 2022
Download
Press release regarding progress of DFTQC during fiscal year 2078/79
December 27, 2022
Download
Press Note of World Food Safety Day 2022
December 27, 2022
Download
Press Release regarding progress of DFTQC during third quarter and nine months period of fiscal year...
December 27, 2022
Download
Notice regarding action taken to bakery and packaging industry
December 27, 2022
Download
Press Release regarding progress of DFTQC during second quarter and half year period of fiscal year...
December 27, 2022
Download
Press Release 2021-12-12
December 27, 2022
Download
Festival specific combined market inspection reprot
December 27, 2022
Download
festival specific combined market Inspection and monitoring report 2078.06.14
December 27, 2022
Download
Press Release Progress FY 2077/078
December 27, 2022
Download
खाद्य स्वच्छता दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका कर्मचारीहरूलाइ सम्मान स्वरूप प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको
December 27, 2022
Download
खाद्य स्वच्छता दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट खाद्य उद्याेगहरूलाइ सम्मान स्वरूप प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको
December 27, 2022
Download
Press Release on the Occasion of Food Safety Day
December 27, 2022
Download
Press Release 2077/12/12
December 27, 2022
Download
Inspection detail 2077.09.26
December 27, 2022
Download
Inspection detail 2077.09.07
December 27, 2022
Download
Inspection detail 2077.08.26
December 27, 2022
Download
Inspection detail 2077.08.22
December 27, 2022
Download
Inspection detail 2077.07.28
December 27, 2022
Download
Details of sealed food business operators during First Quarter of FY 2077/078
December 27, 2022
Download
Case Filed on FY 2077.78
December 27, 2022
Download
Press Release 2077/078 Progress Q1
December 27, 2022
Download
Inspection detail 2077.07.25 to 2077.07.26
December 27, 2022
Download
Inspection detail 2077.07.16 to 2077.07.23
December 27, 2022
Download
Inspection detail 2077.07.02 to 2077.07.04
December 27, 2022
Download
Inspection detail 2077.06.27 to 2077.06.29
December 27, 2022
Download
Inspection detail on 2077.06.26
December 27, 2022
Download
Inspection detail 2077.06.20 to 2077.06.25
December 27, 2022
Download
चाँडपर्व लक्षित बिषेश अनुगमन कार्यक्रम सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति
December 27, 2022
Download
Inspection detail on 2077.06.18 and 2077.06.19
December 27, 2022
Download
Inspection detail on 2077.06.16
December 27, 2022
Download
Inspection detail on 2077.06.14 and 2077.06.15
December 27, 2022
Download
Inspection detail on 2077.06.13
December 27, 2022
Download
Inspection detail on 2077.06.12
December 27, 2022
Download
Inspection detail on 2077.06.11
December 27, 2022
Download
Inspection detail on 2077.06.07
December 27, 2022
Download
Inspection detail on 2077.06.05
December 27, 2022
Download
Inspection detail on 2077.06.04
December 27, 2022
Download
Inspection detail on 2077.06.01
December 27, 2022
Download
Inspection detail 2077.05.31 Press note
December 27, 2022
Download
Industry Inspection on 2077.05.30 press note
December 27, 2022
Download
Industry Inspection_2077.05.28/29 press note
December 27, 2022
Download
case filled on FY 2076.77
December 27, 2022
Download
DFTQC_FY 2076.77 progress: press note
December 27, 2022
Download
Press release on Food safety day, 7 June 2020
December 27, 2022
Download
दुग्धजन्य शिशु आहार सम्बन्धी भ्रमपूर्ण समाचारप्रति खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको ध्यानाकर्षण
December 27, 2022
Download
प्रेस बिज्ञप्ति प्रथम चौमासिक आ.व. २०७६-७७
December 27, 2022
Download
प्रेस बिज्ञप्ति – आ.व. २०७५/७६ को बार्षिक तथा तेश्रो चौमासिक प्रगति सम्बन्धमा
December 27, 2022
Download
प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०८/१३
December 27, 2022
Download