Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal,Kathmandu

Food Technology and Quality Control Office, Nepalgunj


पुराठेगाना: नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं- ८, नेपालगन्ज
स्थापना मिति: बि. स. २०५०
इमेल ठेगाना: [email protected]
सम्पर्क नम्बर:  ०८१- ५२१५३७, ०८१- ५२५६७५
सुचना अधिकारी: श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद मण्डल
सुचना अधिकारी: ९८५८०२९५३७
सुचना अधिकारी: नेत्र बोगटी
सुचना अधिकारी: ९८५८०३०३६६

यस कार्यालयले उपलब्ध गराउने सेवाहरु:
यस कार्यालयका कार्यक्षेत्रहरु:

कार्यालयको नाम : खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्ज, बाँके

स्थापना :  बि. स. २०५०

पुरा ठेगाना : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं- ८, नेपालगन्ज (रंगशाला मार्ग)

सम्पर्क नम्बर : ०८१- ५२१५३७, ०८१- ५२५६७५

फ्याक्स नम्बर: ०८१-५२१५३७

इमेल : rftqconepalgunj@gmail.com

कार्यालय प्रमुखको नाम : श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद मण्डल, सम्पर्क नम्बर : ९८५८०२९५३७

सुचना अधिकारीको नाम : श्री नेत्र बोगटी, सम्पर्क नम्बर : ९८५८०३०३६६

कार्यक्षेत्र : साविकको मध्यपश्चिम विकास क्षेत्र अन्तर्गतको १५ जिल्लाहरु

मातहतका डिभिजन कार्यालयहरु : क) खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, सुर्खेत

                                                  ख) खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, जुम्ला

                                                  ग) खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय तुलसीपुर, दाङ

 

मुख्य मुख्य काम तथा सेवाहरु :

  1. खाद्य / दाना उद्योग, बजार, होटल रेष्टुरेन्ट तथा मिठाई पसल अनुगमन
  2. खाद्य प्रशोधन, पोषण र स्वच्छता तालिम
  3. उपभोगता सचेतना कार्यक्रम ; सुचना, संदेश, खाद्य मेला, खाद्य स्वच्छता दिवस, उपभोगता भेला, प्रशिक्षण इत्यादि कार्यक्रम
  4. आकष्मिक, नियमित तथा संयुक्त बजार अनुगमन
  5. खाद्य प्रविधि सम्बन्धि ट्रायल परिक्षण, अनुसन्धान
  6. अनुज्ञा पत्र जारी तथा नविकरण, उद्योग स्थापना सिफारिस
  7. प्रयोगशाला सेवा
  8. परामर्श सेवा

 

कार्यालय प्रमुखः श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद मण्डल

कर्मचारीहरुको विवरण: